Zpracování osobních údajů a politika soukromí

Informácie o spracovaní osobných údajov na MEGABRANDS.CZ

v súvislosti s obchodnými vzťahmi, naviazanými kontakty a pracovným náborom

 

1. Správca osobných údajov

 

Táto informácia platí pre spoločnosti EU NÁKUP & PRODEJ s.r.o. , Ječná 2093/32A, 120 00, Praha 2, Nové Město, Česko IC:, DIC CZ 27644812 

 

 

Úradníkom pre ochranu osobných údajov spoločnosti Z+S investment s.r.o. je pan Mgr. Stanislav Soloviev. S úradníkom pre ochranu osobných údajov sa môžete spojiť na e-mailovej adrese: ruzickova@megabrands.cz

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente platia pre každú zo spoločnosť eu .    , Ječná 2093/32A, 120 00, Praha 2, Nové Město, Česko IC:26150280, DIC CZ26150280 v rozsahu, v akom sú tieto spoločnosti správcovia, pričom vo väčšine prípadov je správcom spoločnosť Z+S investment s.r.o.

Môže sa tiež stať, že daná spoločnosť pôsobí v prospech inej spoločnosti, napr. V súvislosti s logistikou, marketingom - v tomto prípade spoločnosť, ktorá tieto činnosti realizuje, nie je správcom Vašich osobných údajov, ale spracováva je na základe zmluvy uzatvorenej so správcom. 

 

2. Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spracované v súvislosti s mnohými situáciami: (i) ak ste nám sprístupnili Vaše osobné údaje sami prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (napr. Zaslanie otázky / ponuky e-mailovú cestou, telefonicky alebo vyplnením formulára na našich internetových stránkach); (ii) v rámci našej spolupráce pri podpise a realizácii zmluvy; (iii) keď sme Vaše osobné údaje získali z iných zdrojov (napr. od spoločnosti, s ktorou spolupracujete a ktorá je našim dodávateľom / zákazníkom, vrátane inej spoločnosti zo skupiny). 

 

Táto informácia sa netýka spracovávanie osobných údajov v súvislosti s využívaním nášho internetového obchodu M EGABRANDS .SK našimi zákazníkmi a uzatváraním zmlúv touto cestou - ak chcete si prečítať informácie na túto tému, prosíme prejdite na stránky Politika súkromia .  

 

3. Spracovávanie spojené s obchodnými vzťahmi

a. Rozsah spracovávaných osobných údajov

Ako správca spracovávame osobné údaje našich zákazníkov a obchodných partnerov a ich zamestnancov / spolupracovníkov, osobné údaje iných osôb, ktoré nám boli odovzdané v rámci realizácie zmlúv alebo ktorí sa s nami spojili telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom formulárov na našich internetových stránkach. 

V súvislosti s uvedenými vzťahy môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: identifikačné údaje, adresné údaje, údaje týkajúce sa pracovného miesta a kvalifikácia, a ďalšie osobné údaje poskytnuté nám v súvislosti so spoluprácou alebo kontaktom. 

Vyššie uvedené osobné údaje nám poskytujete priamo Vy, alebo sprostredkovatelia, napr. Vaši zamestnávateľa / zákazníci. 

 

b. Účel a podstata spracovávanie

V súvislosti s vyššie uvedenými vzťahy spracovávame osobné údaje pre nasledujúce účely: 

- nadviazanie spolupráce a uzavretie zmluvy;

- splnenie uzatvorenej zmluvy, vrátane jej vysporiadanie;

- zodpovedanie všetkých otázok a vedenie ďalšie korešpondencia / kontaktu v tomto rozsahu;

- reklamy a kontaktu vo veci iných informácií a služieb správcu;

- ochrany pred možnými nárokmi, a taktiež za účelom ev. smerovanie nárokov;

- splnenie právnych povinností správcu (napr. Daňových, účtovných).

 

Podstatou pre spracovávanie osobných údajov správcom je: 

 

- nutnosť splnenia zmluvy alebo prijatie opatrení pred jej uzatvorením na žiadosť osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú; 

- splnenie právnych záväzkov prevádzkovateľa;

- oprávnený záujem správca vo forme reklamy výrobkov a služieb správcu alebo tretej strany, kontaktu, vrátane korešpondencie a ochrany pred možnými nárokmi. 

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale môže sa stať, že budú nevyhnutné na uzavretie alebo splnenie zmluvy alebo zodpovedanie dotazov, alebo za účelom dopisovanie. 

 

c. Doba spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje získané za účelom uzatvorenia a vyplnenie zmluvy budú spracovávané po dobu trvania zmluvy alebo do okamihu podania Vami námietok voči spracovávanie, ktorého podstatou je náš opodstatnený záujem, leda že zákony (napr. Týkajúce sa archivácie, daňové, účtovné) nás zaväzujú k tomu, aby sme tieto údaje spracovávali po dlhšiu dobu, alebo si ich ponecháme dlhšie pre prípad možných nárokov, po dobu premlčacej lehoty stanovenú zákonom - v závislosti od toho, čo trvá dlhšie. 

Vaše osobné údaje poskytnuté v rámci spojenia sa s nami budú spracovávané do doby komunikácie s Vami, a v prípade reklamnej činnosti - do doby podania námietky, leda že analogicky k informácii oznámené vyššie budú nás zákony zaväzovať k dlhšiemu spracovávanie alebo do okamihu uplynutia premlčacej lehoty na eventuálne nároky. 

4. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom, ktorí nám pomáhajú s komunikáciou s našimi dodávateľmi a zákazníkmi (napr. V rozosielanie e-mailových správ, a v prípade reklamných aktivít - tiež s reklamnými kampaňami), pomáhajú nám prevádzkovať internetovú stránku a aplikáciu, zaisťujú podporu a servis našich serverov a teľa-počítačových systémov (napr. uchovávanie osobných údajov), a tiež prepravným spoločnostiam, subjektom obsluhujúcim platby (operátorom internetových platieb alebo bankám) danych), a tiež ktorí zabezpečujú bežnú právne obsluhu, vykonávajú audity atď., vrátane, v rámci vyššie uvedených činností. 

V prípade náboru Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tiež subjektom, ktorí technicky alebo organizačne pomáhajú v nábore zamestnancov, vrátane komunikácie s uchádzačmi. 

 

6. Oprávnenie

Kedykoľvek máte právo na:

 

a. prístup k Vašim osobným údajom (vrátane získania informácie, ktoré osobné údaje sú spracovávané),  

b. požiadať o úpravu a obmedzení spracovávanie osobných údajov (napr. ak sú chybné);  

c. odstránenie osobných údajov (napr. v prípade, že boli spracovávané v rozpore s právom); 

d. prenesenie Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli správcovi, a ktoré sú spracovávané automaticky, a spracovávanie je realizované na základe súhlasu alebo zmluvy, napr. k inému správcovi;    

e. podať námietky proti spracovaniu osobných údajov na základe podmienky nepostrádateľnosti na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä v prípade spracovania na reklamné účely;

f. podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov. 

 

V prípade, že spracovanie osobných údajov je konané na základe súhlasu, máte kedykoľvek právo k jej stiahnutie, nebude to mať však vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré vykonáme pred jeho odvolaním. ____________________________________________________________________ POLITIKA SÚKROMIA  

Súbory cookies - skrátené informácie  

Čo sú súbory "cookies"?

Súbory "cookies" sú počítačové dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadení používateľa (počítače, telefóny atď.) Určená pre použitie na webových stránkach. Tieto súbory umožňujú identifikáciu zariadenia užívateľa a správne zobrazenie webovej stránky podľa individuálnych preferencií. Súbory "cookies" zvyčajne zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, ich retenčné dobu na zariadení užívateľa a jedinečné číslo.

 

Na čo sú "súbory cookies"?

Súbory "cookies" sú súčasťou HTTP protokolu, ktorý sa používa pre komunikáciu medzi webovým serverom a prehliadačom. Skladajú sa z: identifikačného kľúča, hodnoty a doby, po akej by mal prehliadač cookies odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardné a slúži pre nastavenie prehliadača. Súbory Cookies sa používajú na prispôsobenie obsahu stránok Vašim preferenciám, vrátane našich ponúk, a pre zlepšenie a personalizáciu obsahu webových stránok.

 

Ktoré "súbory cookies" používame?

Existujú dva druhy "cookies" - "stav relácie" a "permanentné". Prvý z nich sú dočasné súbory, ktoré sú na vašom zariadení, kým sa neodhlásite z webových stránok alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) - potom sú automaticky odstraňované zo zariadenia používateľa. "Permanentné" súbory zostávajú na vašom zariadení po dobu zadanú v parametroch "cookies" alebo kým nie sú odstránené manuálne užívateľom. "Cookies" používané spolupracujúcimi subjekty prevádzkovateľov webových stránok sú predmetom ich vlastnej politiky ochrany osobných údajov.

Nami používané "cookies" majú predovšetkým zjednodušiť užívateľovi používanie našej stránky, napríklad vďaka "zapamätanie si" oznámených informácií tak, aby ich používateľ nemusel vždy zadávať. Používame tiež cookies umožňucící PRISPÔSOBENIE obsahu zobrazovaného na internete preferenciám užívateľa (ako sú napr. Reklamy a fotografie).

Ochrana osobných údajov a "cookies"

V okamihu, keď používateľ používa našu stránku, aplikujeme súbory cookies umožňujúce identifikáciu prehliadača alebo zariadenia užívateľa - súbory "cookies" obsahujú rôzne druhy informácií, ktoré vo svojej podstate nie sú osobnými údajmi (neumožňujú identifikáciu užívateľa). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a spôsobu používania, môžu byť však spojené s konkrétnou osobou a môžu byť teda považované za osobné údaje. V súlade s politikou M EGABRANDS .SK všetky údaje sú šifrované, čo znemožňuje ich sprístupnenie neoprávneným subjektom.

profilovanie

Používaním technológie súborov "cookies" na našich webových stránkach máme možnosť oboznámiť sa s preferenciami používateľov - napr. Analýzou, ako často navštevujú našu webovú stránku alebo aké výrobky si najčastejšie prezerá. Analýza správania na internete nám pomáha lepšie pochopiť zvyky a očakávania zákazníkov a prispôsobiť sa ich požiadavkám a záujmom. Vďaka tejto technológii môžeme nielen odovzdať užívateľovi reklamu prispôsobenú jemu na mieru (napr. Reklamu vyplývajúcu z nedávneho vyhľadávania ponúk iba v kategórii "poltopánky") az našich aktuálnych ponúk prezentovať len tie, ktoré najlepšie spĺňajú potreby uživagele, ale tiež môžeme vytvárať a prezentovať užívateľovi ponuky a zľavy, ktoré nie sú k dispozícii iným užívateľom.

Pokiaľ užívateľ nedá súhlas s používaním súborov "cookies", ktorý umožňujú zobrazovanie reklám prispôsobených jeho záujmom, neznamená to, že mu nebudú poskytované žiadne reklamy počas prezerania našich alebo iných webových stránok - v takom prípade budú aj naďalej zobrazované reklamy v rovnakom množstve, len nebudú súvisieť so zaznamenanou aktivitou na internete.

Prístup k informáciám o činnosti užívateľov na internete prostredníctvom súborov cookies nám tiež umožní vykonávať analýzu trhu a štatistiky.

Informácie zhromaždené a obsiahnuté v súboroch "cookies" môžu byť uchované aj po ukončení relácie prehliadača, čo napr. Umožňuje ich využívanie počas ďalších prihlásenie užívateľa.

retargeting

Na základe súborov "cookies" používame technológiu, ktorá nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už predtým navštívili našu webovú stránku alebo iné webové stránky, vrátane takých stránok, ktoré spolupracujú s našimi spolupracujúcimi subjektmi.

Chýbajúce súvislosť medzi zobrazovanú reklamou a záujmom používateľov môže byť pre užívateľov znepokojujúce. Máme za to, že pre užívateľov je zaujímavejšie a viac praktické, aby zobrazované ponuky boli v súlade s jeho záujmami a potrebami zistenými na základe analýzy predchádzajúceho správania získanému vďaka technológii "cookies". Z tohto dôvodu máme záujem na sledovanie reklám zobrazovaných užívateľovi na iných webových stránkach za účelom poskytovania reklamného obsahu prispôsobenému predchádzajúcej internetovej aktivite.

Súbory "cookies" tretích subjektov (third party cookies)

Súbory "cookies", ktoré používame, sú primárne zamerané na optimalizáciu užívateľských služieb počas využívanie našich webových stránok. Spolupracujeme ale s ďalšími firmami v rámci ich marketingové (reklamné) činnosti. Na účely takejto spolupráce si prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na zariadení užívateľa ukladá súbory "cookies" od subjektov vykonávajúcich podobné marketingové aktivity. Zoznam našich dôveryhodných spolupracujúcich subjektov nájdete v našich podmienkach ochrany osobných údajov.

Súbory "cookies" zasielanej týmito subjekty majú za účel zlepšiť efektivitu poskytovania reklám, ktoré zodpovedajú jeho on-line aktivite - tretie subjekty poskytujú užívateľom reklamný obsah.

Z tohto dôvodu pri návšteve našich webových stránok sú na počítači alebo inom zariadení užívateľa ukladané tiež súbory "cookies" od našich spolupracujúcich subjektov. Týmto spôsobom sa napríklad zhromažďujú informácie o zobrazovaných alebo zakúpených výrobkoch.

 

Odstránenie / blokácia súborov "cookies"

Pamätajte, že súhlas s využívaním súborov cookies môžete nastavovať prostredníctvom nastavenia súkromných údajov na našej stránke alebo internetového prehliadača na Vašom zariadení.

V predvolenom nastavení internetového prehliadača alebo iného software nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom k ​​sieti je možné povoliť ukladanie určitých typov súborov cookies v takomto zariadení. Tieto nastavenia možno meniť tak, že sa v nastavení prezerania zablokuje používanie súborov cookies alebo je používateľ informovaný o každom jednotlivom prenose do zariadenia používateľa. Týmto spôsobom môže byť kedykoľvek změnněn alebo zrušený súhlas s použitím tejto technológie (zablokovanie ukladanie súborov cookies v budúcnosti).

Možno tiež zablokovať súbory cookies tretích strán sa súčasným prijatím súborov cookies pochádzajúcich priamo zo stránky M EGABRANDS .SK.

Podrobné informácie o možnostiach a spôsobe administrácie súborov cookies nájdete v nastavení programu (internetového prehliadača).

Obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na určité funkcie dostupné na internetovej stránke.

Pamätajte, že odmietnutie používania súborov cookies platí len pre daný prehliadač. V prípade používania akéhokoľvek iného prehliadača na rovnakom alebo inom zariadení je nutné opätovné nastavenie rovnakých podmienok.

 

Podmienky Ochrana osobných údajov A SÚBOROV COOKIES INTERNETOVÉHO OBCHODU M EGABRANDS.SK

 

1. Akého typu je tento dokument?

Tieto podmienky ochrany osobných údajov internetového obchodu a Aplikácie (ďalej len: Podmienky) sú dokument informačného rázu, čo znamená, že z neho nevyplývajú žiadne povinnosti pre Zákazníkov Internetového obchodu a Aplikácia (nejedná sa o zmluvu alebo obchodné podmienky).

Informácie obsiahnuté v Podmienkach sú všeobecné. Podrobné informácie týkajúce sa spracovania konkrétnych osobných údajov sú vždy poskytované v informačnej doložke, ktorá je prezentovaná na viditeľnom a prístupnom mieste. To sa týka najmä informácií o účele a právnom titule spracovávanie osobných údajov, doby ich uchovávania a príjemcov, ktorým sú údaje poskytované.

Všetka slová, spojenia a skratky uvádzané na tejto stránke, ktoré sú napísané s veľkými písmenami na začiatku (napr. Predajca, Internetový obchod, Elektronická služba) je potrebné chápať podľa ich popisu uvedeného v Obchodných podmienkach Internetového obchodu dostupných na stránkach Internetového obchodu M EGABRANDS . SK.

V prípade pochybností alebo rozporu medzi Obchodnými podmienkami a poskytnutými súhlasy nezávisle na ustanoveniach uvedených v Podmienkach, sú vždy pre rozhodnutie alebo určenie podstatnej poskytnutej súhlasy Správcovi alebo právne predpisy. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami a znením informačných doložiek poskytovaných Správcom pri získavaní osobných údajov (zvyčajne zasielané s formulármi Internetového obchodu) je zákazník povinný sa riadiť informácií uvedenú v informačných klauzulách.

 

2. Kto je Správcom Vašich Osobných údajov?

Správcom osobných údajov zhromažďovaných:

 • rostřednictvím Internetového obchodu a tiež Aplikácie (vrátane súborov cookies alebo obdobné technológie) alebo iných komunikačných kanálov so Zákazníkom;
 • získaných na základe aktivity Zákazníka na Internete, Aplikáciu alebo kamenných obchodoch, ktoré patria spoločnosti GOLFPRO sro

spisová značka

Městský soud v Praze

obchodná firma

Z+S investment s.r.o.

sídlo

 Ječná 2093/32A, 120 00, Praha 2, Nové Město, Česko IC:26150280, DIC CZ26150280

Úradníkom pre ochranu osobných údajov spoločnosti Z+S investment je pan Stanislav Soloviev

Nášho inšpektora pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese soloviev@megabrands.cz 

V prípade zaslania dodatočného súhlasu správcovi vašich osobných údajov, získaných na základe Vašej aktivity na internete za pomocou technológie cookies, môžu byť tiež našu spolupracujúce subjekty (uvedení nižšie v bode 15).

 

3. Ako je postarané o Vaše osobné údaje?

Osobné údaje Zákazníka sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej tiež ako: "GDPR") a inými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov platnými po celú dobu spracovávania osobných údajov. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo umožňujú identifikáciu fyzických osôb (ďalej len: "Osobné údaje"). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú lez priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe takéhoto identifikátora, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, údaje o mieste pobytu, internetový identifikátor alebo jeden alebo niekoľko podrobných údajov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu fyzickej osoby.

Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov osôb, ktorých sa údaje týkajú, najmä však zabezpečia, že ním zozbierané údaje sú:

 • spracovávané v súlade s právom, riadne a transparentne voči osobám, ktorých sa údaje týkajú;
 • zber údajov je pre konkrétny, pre explicitné a legitímne účely a nie sú ďalej spracovávané v rozpore s týmito účelmi;
 • primerané, relevantné a obmedzené len na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • riadne a v prípade potreby aktualizovanej;
 • skladujú vo forme umožňujúci identifikáciu osoby, ktorej sa údaje týkajú, po dobu ktorá nie je dlhšia, než je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • spracovávať spôsobom garantujícím bezpečnosť Osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním alebo náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení.

Ako už bolo uvedené na začiatku, Správca chráni pri vedomí dôležitosti súkromia Zákazníkov nielen osoby zúčastňujúce Internetový obchod alebo využívajúce Aplikáciu, ale tiež Zákazníkov, ktorí Správcovi poskytli svoje Osobné údaje prostredníctvom iných komunikačných kanálov, tzn .:

 

a) webové stránky https://www.facebook.com a všetkých ďalších internetových stránok označených alebo spoluoznačených značkou Facebook (vrátane poddomén, medzinárodných verzií, widgetov a verzií pre mobilné telefóny), ktorých podmienky prevádzkovania sú založené hlavne na podmienkach uvedených na adrese https : //www.facebook.com/legal/terms, sprístupňované hlavne Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited (ďalej len: "Služba Facebook"), vrátane funkcie Facebook Lead Ads, ktorá zaisťuje priamej reklamy vlastných výrobkov alebo služieb Správca. Podmienky ochrany a využívania Osobných údajov službou Facebook sú uvedené napr. Na stránke: https://www.facebook.com/policy.php. Správca nemá vplyv na obsah právnych podmienok služby Facebook, vrátane tých, ktoré sa týkajú Osobných údajov.       

b) aplikácií umožňujúcich Správcovi realizáciu v rámci služby reklamných kampaní Facebook, vrátane súťaží. 

 

4. Za aké účely sú informácie o Vás využívané?

Účel aj rozsah údajov spracovaných Správcom vždy vyplýva zo súhlasu Zákazníka alebo zo zákona a je ďalej špecifikovaný ako dôsledok krokov urobených Zákazníkom v Internetovom obchode alebo na iných komunikačných kanáloch. Napríklad: (I) Osobné údaje Zákazníka môžu byť spracované za účelom poskytnutia alebo ponúknutia osobných ponúk a akcií čo najviac prispôsobených jeho požiadavkám (ktoré môžu mať na neho podstatný vplyv) iba v prípade súhlasu udeleného Zákazníkom (ponuky nie sú dostupné osobám, ktoré taký súhlas neudelí ); (II) ak sa Zákazník nerozhodne zakúpiť tovar prostredníctvom internetového obchodu a len si tovar zarezervuje, osobné údaje nebudú poskytnuté dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu tovaru na žiadosť Správca.

 

Možné účely spracovania Osobných údajov Zákazníkov Správcom sú najmä:

 

a) uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytovaní služieb (účet) alebo prijatie opatrení na žiadosť budúceho Zákazníka pred uzavretím zmluvy (Vaše údaje sú spracovávané za účelom vedenia Vášho účtu, aby ste mohli využívať výhody, ktoré ponúka, napr. objednávanie bez nutnosti vyplňovania formulárov, prístup k histórii nákupov, správa súhlasov na našich stránkach atď. a umožnenie využívania iných služieb dostupných na našich webových stránkach); 

b) uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji alebo rezervácie alebo prijatie opatrení na žiadosť budúceho Zákazníka pred uzavretím zmluvy (Vaše osobné údaje sú potrebné pre realizáciu Vašej objednávky a plnenie zmluvy - najmä potvrdenie o vytvorení, rezerváciu alebo odoslanie vybraného výrobku, rovnako tak v prípade potreby vás v tejto záležitosti kontaktovať); 

c) prijatie a posúdenie reklamácií; 

d) vedenie súťaže, najmä určenie víťaza a odovzdanie výhier; 

e) prezentácia reklám, ponúk a akcií (zliav) týkajúcich sa výrobkov alebo služieb Správca a jeho spolupracujúcich subjektov (ich platný zoznam je na stránkach (internetového obchodu)) určených všetkým odberateľom, zvlášť potom za účelom plnenia zmluvy o zasielanie newsletteru; 

f) hodnotenie a analýza aktivity a informácií o Zákazníkovi, vrátane automatického spracovania Osobných údajov (profilovanie) za účelom prezentácie všeobecných reklám, ponúk alebo akcií (zliav), týkajúcich sa výrobkov alebo služieb Správca a jeho spolupracujúcich subjektov spôsobom, ktorý je prispôsobený záujmom Zákazníkov ( bez podstatného vplyvu na ich rozhodnutie), najmä s cieľom realizácie zmluvy o zasielanie newsletteru, analýzy a štatistiky trhu; 

g) vymáhanie nárokov a obrana proti nárokom, vr. tretích subjektov - v prípade využívania väčšiny funkcií Internetového obchodu a Aplikácie; 

h) plnenie právnych povinností vyplývajúcich z predpisov, napr. daňových a účtovných, zvlášť v prípade odplatných zmlúv; 

i) komunikácia so Zákazníkmi, vrátane poskytovania odpovedí na správy od Zákazníkov. 

 

V prípade plnoletého Zákazníka, môžu byť jeho Osobné údaje spracovávané tiež za účelom prezentácie, vytváranie a realizácia reklám, ponúk alebo akcií (zliav) určených pre určitého Zákazníka týkajúcich sa výrobkov alebo služieb Správca a jeho spolupracujúcich subjektov v rámci možnosti uspôsobenie záujmom Zákazníka (profilovanie) vďaka automatickému rozhodovanie, ktoré môže právne alebo inak podstatne ovplyvniť Zákazníka, napr. ponúkanie krátkodobé zľavy tejto osobe na určitý výrobok, ktorý si nedávno prezerala (táto ponuka nie je k dispozícii osobám maloletým alebo tým, ktorí k tomu neposkytli súhlas).

 

5. Aké informácie využívame?

Správca môže spracovávať najmä nasledujúce Osobné údaje Zákazníkov:

 

a) využívajúcich Internetový obchod a Aplikácia: 

 • Osobné údaje uvedené na formulári pre založenie Účtu, vytváranie Objednávok alebo Rezervácií tovaru v Internetovom obchode (predovšetkým: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát); adresa bydliska / sídla spoločnosti (ak je iná ako adresa doručenia), číslo účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, navyše názov spoločnosti a DIČ a ďalšie údaje poskytnuté počas používania Internetového obchodu alebo Aplikácie;
 • Osobné údaje poskytnuté za účelom zasielania newsletteru, oznamované v kontaktnom formulári alebo poskytnuté pri podávaní reklamácie;
 • Osobné údaje poskytnuté za účelom účasti v súťaži;
 • iné údaje na základe aktivity Zákazníka na Internete, mobilných aplikáciách alebo kamenných obchodoch patriacich spoločnosti GOLFPRO s, r, o vrátane tých získaných prostredníctvom Internetového obchodu, Aplikácie alebo iných komunikačných kanálov sa Zákazníkom za využitia technológie cookies, či obdobné,  

 

b) pri vyplňovaní údajov obsiahnutých vo formulári Facebook Lead Ads Užívateľ vždy poskytuje Správcovi Osobné údaje, ku ktorým patria najmä: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo; 

c) pri vyplňovaní údajov obsiahnutých vo formulároch aplikácie umožňujúce Správcovi vedenie reklamnej kampane / súťaže v rámci Služieb Facebook Užívateľ poskytuje vždy Správcovi Osobné údaje uvedené vo formulári, ku ktorým patrí najmä: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo a veľkosť produktov . 

 

6. Musíte vždy poskytnúť Vaše údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?

Poskytnutie Osobných údajov Zákazníkom je v Internetovom obchode dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie určitých funkcií nášho obchodu, napr. Vytvorenie Objednávky Zákazníkom a jej realizácia (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji), registrácia Účtu alebo vytvorenie Rezervácia (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služby) , prihlásenie sa k Newsletteru alebo využívanie našich formulárov.

Nevyhnutný rozsah údajov je vždy uvedený v Internetovom obchode (ustanovuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy / využívanie konkrétne funkcie), v rámci iných komunikačných kanálov sa Zákazníkom alebo v Podmienkach. Dôsledkom nedostatok takýchto Osobných údajov môže byť nemožnosť riadneho splnenie požadovaných činností.

 

7. Na základe akého právneho titulu využívame informácie o vás?

Základom pre spracovanie osobných údajov Zákazníka je predovšetkým nutnosť naplnenie zmluvy, ktorej je stranou, alebo nutnosť vykonania niektorých krokov na jeho žiadosť pred uzavretím zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR). Týka sa to najmä Osobných údajov poskytnutých vo formulári pri registrácii účtu, zadávanie objednávok a uzatváranie predajnej zmluvy alebo rezervácií v internetovom obchode, rovnako ako pri prihlásení k odberu newslettera. Aj v prípade osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti s reklamáciou zákazníka, je právnym titulom pre ich spracovanie nutnosť realizácie / obsluhy zmluvy o predaji reklamovaného tovaru.

V prípade spracovania dát pre vyššie uvedené marketingové účely s výnimkou tých, ktoré sú implementované v rámci Informátora, ktorý je realizovaný na základe podmienok, je základom pre takéto spracovanie splnenie cieľov vyplývajúcich z oprávnených záujmov, ktoré realizuje Správca alebo jeho spolupracujúce subjekty (čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR), pričom v tomto prípade spolupracujúce subjekty sa nepodieľa na spracovanie osobných údajov zákazníka. Avšak, v rozsahu v akom môžu mať aj spolupracujúce subjekty priamy prístup k týmto informáciám - právne podstatou k takémuto spracovaniu je súhlas dobrovoľne poskytnutý Zákazníkom (čl. 6. ods. 1. písmeno a) GDPR). Na druhú stranu prezentácie, tvorba, prideľovanie a realizácia reklám, ponúk alebo akcií (zliav) konkrétnemu zákazníkovi, ktoré vznikajú výhradne na základe automatického spracovania vrátane profilovanie a prispôsobenie jeho preferenciám, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie Zákazníka ako spotrebiteľa, sú založené na dobrovoľnom súhlasu Zákazníka (čl. 6 ods. 1 písmeno a), čl. 22 ods. 2 písmeno c) GDPR). Týka sa to však výhradne plnoletých Zákazníkov.

Vo zvyšných (iných) prípadoch môžu byť Osobné údaje Zákazníka spracovávané na základe:

 

a) dobrovoľne udeleného súhlasu - napr. osôb zúčastňujúcich sa súťaží (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR); 

b) platných právnych predpisov - keď je spracovávanie nutné pre splnenie právnej povinnosti Správca, napr. keď na základe daňových alebo účtovných predpisov Správca účtuje uzatvorenej kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR); 

c) nutnosti pre iné ako vyššie uvedené účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správca alebo tretieho subjektu, zvlášť na určenie, vyšetrovanie alebo obhajobe práv, komunikácia so Zákazníkmi aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy od Zákazníkov), trhových a štatistických analýz (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). 

 

8. Sú Vaše údaje profilované a čo to pre vás znamená?

Pre potreby prezentácie všeobecných reklám, ponúk a akcií (zliav) určených pre všetky Zákazníkov spôsobom, ktorý je prispôsobený záujmom daného Zákazníka sa Správca môže zoznámiť s jeho preferenciami, napr. Analýzou, ako často navštevuje Internetový obchod, či a aké výrobky kupuje alebo rezervuje v kamenných obchodoch patriacich spoločnosti GOLFPRO s.ro. Umožňuje to lepšie pochopenie očakávaní Zákazníka a prispôsobenie sa jeho potrebám bez zásadného ovplyvňovania jeho rozhodnutí. Vďaka využívaniu pokročilých technológií Správcom budú vyššie uvedené činnosti vykonávané automaticky, vďaka čomu bude odosielaný obsah aktuálne a Zákazník sa bude môcť s ním rýchlo oboznámiť. 

V prípade plnoletých Zákazníkov uvedená analýza záujmov alebo preferencií poslúži tiež pre tvorbu, priraďovanie a realizáciu cielených a vo veľkej miere zákazníkom prispôsobených reklám, ponúk a akcií (zliav) určených pre určitého Zákazníka týkajúcich sa výrobkov alebo služieb Správca a jeho spolupracujúcich subjektov v rámci možnosti prispôsobených záujmom Zákazníka vďaka automatickému rozhodovaní, ktoré môže právne alebo inak podstatne ovplyvniť Zákazníka, pri potenciálnom obmedzenie prístupu iných Zákazníkov (táto ponuka nie je k dispozícii osobám maloletým alebo tým, ktorí k tomu neposkytli súhlas). Jednoduché "profilovanie" (teda napr. Prispôsobenie sa našich oznámenia, bannerov k Vašim požiadavkám) sa líši od našej činnosti tak, že ich výsledok môže zásadne ovplyvniť Vašu voľbu ako spotrebiteľa, teda napr. Ich výsledkom môže byť veľmi výhodná, časovo obmedzená ponuka obuvi dostupná iba Vám na základe histórie Vašich nákupov a správanie na našich stránkach, ktorá však nebude zobrazená iným Zákazníkom. Čím viac zákazník využíva služby Správca a vyhotovuje si jeho výrobky, tým môžu byť pre neho pripravované lepšie ponuky a prekvapenie.

Správca môže spracovávať aj informácie týkajúce sa preferencií Zákazníka, ktoré môžu mať niekedy povahu Osobných údajov, ale boli poskytnuté Správcovia dobrovoľne na základe funkcií Aplikácia, na obmedzenie ponúkaných Výrobkov alebo Zliav na konkrétnu veľkosť (napr. Veľkosť obuvi) alebo na konkrétne kategórie (napr . Výrobky pánske / dámske / detské).

 

9. Komu môžeme poskytnúť Vaše údaje?

Zoznam príjemcov Osobných údajov spracúvaných Správcom vyplýva vždy predovšetkým z rámca služieb, aké využíva Zákazník.

Zoznam príjemcov Osobných údajov vyplýva tiež z poskytnutých súhlasov Zákazníka alebo právnych predpisov a je špecifikovaný podľa krokov vykonaných zákazníkov v Internetovom obchode alebo v Aplikáciu.

Na spracovanie osobných údajov sa spolupracujúce subjekty Správca môžu zúčastniť v obmedzenom rozsahu, najmä tí, ktorí technicky pomáhajú efektívne prevádzkovať Internetový obchod alebo Aplikáciu, vrátane komunikácie s našimi Zákazníkov (napr. Nás podporujú pri odosielaní e-mailov a v prípade reklamných aktivít aj v marketingových kampaniach), poskytovatelia hostingových alebo komunikačných služieb, dopravcovia alebo agenti, ktorí realizujú objednávky zásielok, subjekty obsluhujúce elektronické platby alebo platobnej karty v internetovom obchode, spoločnosti, ktoré poskytujú servisné softvér, podporujú Správca v marketingových kampaniach, rovnako ako poskytovatelia právnych a poradenských služieb.

Na základe vyššie uvedených zásad môžu byť Osobné údaje Zákazníka odovzdané aj obchodné partnerom uvedeným nižšie v bode 20.

V rámci marketingových (reklamných) činností Správca využíva služby tretích subjektov, ktorí používajú súbory cookies v Internetovom obchode / Aplikáciu. Zoznam týchto subjektov je podrobne uvedený v nasledujúcich bodoch tohto dokumentu.

 

10. Sú Vaše údaje prenášajú aj do iných krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru)?

V rámci Správcom využívaných aplikácií podporujúcich existujúce fungovanie sprístupňovaných napr. Spoločnosťou Google, môžu byť Osobné údaje odovzdávané do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zvlášť do Spojených štátov (USA) alebo do iného štátu, v ktorom má spolupracujúci subjekt prostriedky slúžiace k spracúvaniu Osobných údajov pri spolupráci so Správcom.

Príslušná bezpečnosť poskytovaných osobných údajov je zabezpečovaná Správcom prostredníctvom štandardnej doložky o ochrane údajov, prijaté na základe rozhodnutia Európskej komisie a zmlúv o zverenie údajov pre spracovanie, ktoré spĺňajú požiadavky GDPR. V prípade prenosu dát z Európy do USA môžu niektoré subjekty, ktoré sa tam nachádzajú, dodatočne zabezpečiť dostatočnú úroveň ochrany údajov v klauzulách tzv. Privacy Shield (viac informácií nájdete na adrese: https://www.privacyshield.gov/). 

Zákazník má právo získať kópiu zabezpečenia uplatňovaných správcom a týkajúcich sa poskytnutie osobných údajov do tretích krajín tak, že nás kontaktuje.

 

11. Aké máte práva?

Každý Zákazník má kedykoľvek právo na:

 • podanie sťažnosti Úradu pre ochranu osobných údajov;
 • prenesenie Osobných údajov, ktoré boli poskytnuté správcovi a ktoré sú spracovávané automatizovane a spracovávajú sa na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, napr. s iným správcom;
 • prístup k osobným údajom (vrátane informácií, aké Osobné údaje sú spracovávané);
 • žiadosti o opravu a obmedzenia spracovania (napr. v prípade chýb v osobných údajoch) alebo vymazanie osobných údajov (napr. v prípade, že nezákonne spracované);
 • odvolanie akéhokoľvek súhlasu udeleného Správcovi v ľubovoľnom okamihu, odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.
 • vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za účelom realizácie oprávnených záujmov Správca alebo tretej strany, vrátane najmä spracovanie pre marketingové účely vrátane profilovania (ak neexistujú žiadne iné platné oprávnené dôvody spracovania, ktoré by boli nadradené záujmom klienta).

 

12. Po akú dobu budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu využívania Internetového obchodu (ale môžu byť zmazané tri roky od poslednej aktivity zákazníka v internetovom obchode), v prípade marketingových aktivít - kým Zákazník nevznesie námietku a ak súvisí so súbormi cookie a podobne, v závislosti na technických otázkach, kým nebudú tieto súbory zmazané pomocou nastavenia prehliadača / vybavenie (hoci mazanie súborov nie je vždy totožné so zmazaním osobných údajov získaných prostredníctvom týchto súborov, subjekt má tak stále možnosť vznesenie námietky).

Ak je spracovávanie Osobných údajov závislé od súhlasu zákazníka, môžu byť osobné údaje spracované, pokiaľ nebude súhlas odvolaný.

V každom prípade:

a) Osobné údaje budú uložené aj vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) uloží Správcovi povinnosť je spracovať; 

b) Osobné údaje budú uchovávať dlhšie pre prípad eventuálne sťažnosti Zákazníka voči Správcovi, aby Správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobe voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom. 

 

V závislosti od rozsahu Osobných údajov a účelu ich spracovania môžu byť tieto údaje uložené po iné obdobie.

V každom prípade je rozhodujúci dlhšia z uvedených lehôt na uchovávanie osobných údajov.

 

13. Budú Vám zasielané obchodné informácie (napr. Na Vašu emailovú adresu)?

Správca má technickú možnosť komunikovať s klientom na diaľku (napr. E-mail).

Obchodné informácie vzťahujúce sa ku Správcom alebo subjektom, ktoré s ním spolupracujú, a komerčné aktivity môžu byť zasielané len na základe súhlasu zákazníka, a to aj po prijatí podmienok Newsletteru.

 

15. Súbory "cookies"

 

a) Čoho sa týkajú súbory "cookies"? 

Vzhľadom k tomu, že technológia súborov "cookies", ktorú Správca používa (alebo funkcia podobná súborom "cookies"), zhromažďuje informácie o každej osobe, ktorá navštívi Internetový obchod, a to aj v rámci Aplikácie, nasledujúce ustanovenia Podmienok sa vzťahujú na užívateľa, ktorí používajú Internetový obchod a Aplikáciu, bez ohľadu na to, či budú Zákazníkov (objednávky, rezervácie výrobkov alebo majúce účet) (ďalej len "Návštevník").

 

b) Akú technológiu využívame? 

Internetový obchod využíva technológiu, ktorá ukladá a získava prístup k informáciám v počítači alebo inom zariadení pripojenom k ​​sieti (najmä pomocou súborov "cookies" alebo podobných funkcií), pre zabezpečenie maximálneho pohodlia pri používaní Internetového obchodu, a to aj pre štatistické účely a na prispôsobenie návštevníkovi reklamného obsahu prezentovaného Správcom, jeho spolupracujúce subjekty a inzerentov. Počas návštevy Internetového obchodu, a to aj v rámci Aplikácie, môžu byť automaticky zhromažďované údaje o aktivite Návštevníka na Internete.

Vzhľadom k tomu, že Správca môže používať riešenie obdobná funkciami ako súbory "cookies", tieto ustanovenia platí aj pre tieto technológie.

 

c) Čo to sú súbory "cookies"? 

Cookie je malá textová informácia odoslaná serverom a uložené na zariadení Návštevníka (zvyčajne na pevnom disku počítača alebo na mobilnom zariadení). Uchováva informácie, ktoré môže Internetový obchod potrebovať na účely prispôsobenia sa spôsobu, akým je návštevník používa, a na zber štatistík o Internetovom Obchodu, vrátane Aplikácie (napr. O tom, ktoré webové stránky boli navštívené, aké položky boli stiahnuté) a údaje o doméne poskytovateľa internetových služieb alebo krajinu pôvodu Návštevníka. Technológia, ktorá uchováva a získa prístup k identifikácii Návštevníka, umožňuje aplikáciu pracovať off-line a uložiť predvoľby prihláseného návštevníka. Aplikácia si pamätá aktuálnu ID návštevníka, kým sa užívateľ neprihlási do aplikácie, nezmení miesto aplikácie do online obchodu v inej krajine alebo odinštaluje (odstráni) aplikáciu z mobilného zariadenia.

 

d) Získavajú súbory "cookies" Vaše osobné údaje? 

Ak návštevník používa Internetový obchod alebo Aplikáciu používané súbory "cookies" slúži na identifikáciu jeho prehliadača alebo zariadenia - súbory "cookies" zhromažďujú všetky druhy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu návštevníka). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s určitou osobou - priradením určitého správania určitému návštevníkovi, napr. Ich prepojením s údajmi poskytnutými pri registrácii účtu v elektronickom obchode - a teda môžu byť považované za osobné údaje.

Vo vzťahu k informáciám zhromaždeným súbory "cookies", ktoré sa môžu zapojiť aj k určitej osobe, sa vzťahujú ustanovenia Podmienok týkajúcich sa osobných údajov, najmä pokiaľ ide o práva osôb, ktorých sa údaje týkajú. Informácie o údajoch zhromažďovaných prostredníctvom súborov "cookies" sú tiež k dispozícii v obsahu informačnej doložky umiestnené na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste pri prvej návšteve internetového obchodu.

 

e) Na základe akého právneho titulu vyžívajú súbory "cookies"?  

Získavanie a ukladanie informácií pomocou súborov "cookies" je možné na základe súhlasu Návštevníka. V predvolenom nastavení webového prehliadača alebo iného softvéru nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom k ​​sieti je povolené, aby súbory cookie boli umiestnené v danom zariadení v predvolenom nastavení a zhromažďovali tak informácie o návštevníkoch. V nastavení webového prehliadača alebo v rámci spravovania osobných údajov na našich stránkach môžete súhlas s používaním technológie "cookies", vrátane našich spolupracujúcich subjektov, kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť (niektoré prvky obchodu potom nemusí fungovať správne). Zrušenie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracovania, ktorá bola vykonaná na základe súhlasu pred jeho zrušením (podrobné informácie o tom, ako zrušiť súhlas, sú uvedené v nasledujúcich bodoch tohto dokumentu). Titulom pre spracovanie takto získaných údajov je oprávnený záujem Správca, ktorým je nutné zaistiť čo najvyššiu kvalitu obsahu, ktorý Správca uspôsobuje preferenciám Návštevníkov a marketing - vrátane priameho - produktov a služieb Správca alebo jeho spolupracujúcich subjektov, pričom v takom prípade spolupracujúce subjekty sa nepodieľa na spracovávanie osobných údajov. Avšak, v rozsahu v akom môžu mať aj spolupracujúce subjekty priamy prístup k týmto informáciám - právne podstatou k takémuto spracovaniu je súhlas dobrovoľne poskytnutý Zákazníkom.

 

f) K čomu používame súbory "cookies"? 

Aplikované súbory "cookies" majú predovšetkým zjednodušiť Návštevníkovi využívanie internetového obchodu a Aplikácie, napríklad tak, že si "zapamätá" informácie a tieto nemusia byť zakaždým uvádzané, rovnako tak slúži na prispôsobenie obsahu stránok, vrátane reklamy, preferenciám užívateľa. Súbory "cookies" sa tiež používajú na zvýšenie úžitkovosti a personalizácia obsahu Internetového obchodu a Aplikácie, vrátane prezentácie, tvorby, zadávanie a realizácia reklám, ponúk alebo akcií (zliav) určených danému návštevníkovi v súlade s jeho záujmami (platí len v prípade, že Návštevník je plnoletý as týmto súhlasil).

Používaním technológie súborov "cookies" v Internetovom obchode sa môže Správca zoznámiť s preferenciami Návštevníka - napríklad tým, že analyzuje, ako často navštevuje Internetový obchod, či a ktoré produkty kupuje v kamenných obchodoch patriacich do spoločnosti M EGABRANDS .SK. Analýza správanie na Internete pomáha lepšie porozumieť návykom a očakávaniam návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii sú Návštevníkom prezentované reklamy, ktoré vyhovujú ich potrebám a záujmom (napríklad reklamu vyplývajúcu z nedávneho prezerania iba v kategórii "poltopánky ') a pre plnoleté návštevníkov, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pripravenie lepších ponúk a prekvapenie.

Na základe súborov "cookies" Správca používa aj technológiu, ktorá umožňuje osloviť návštevníkov, ktorí už predtým navštívili Internetový obchod alebo Aplikáciu v okamihu, keď navštevujú iné webové stránky.

 

g) Môžete nesúhlasiť s využívanie informácií poskytnutých súbory "cookies"? 

Návštevník môže nesúhlasiť s aktivitami Správca vykonávanými za účely vyššie uvedenými. Ak návštevník súhlasí s prezentáciou, vytváraním, priradením a realizáciou reklám, ponúk alebo akcií (zliav) prispôsobených jeho preferenciám, môže súhlas kedykoľvek odvolať - nemá to však vplyv na oprávnenosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 

h) Aký typ súborov "cookies" používame a sú škodlivé? 

Súbory "cookies" používané v Internetovom obchode nie sú škodlivé ani pre návštevníka ani pre počítač / konečné zariadenie, ktoré používa, a preto odporúčame ich povolenie na Vašich prehliadačoch. Internetový obchod používa dva typy súborov "cookies": relačná, ktoré zostanú uložené v počítači návštevníka alebo v mobilnom zariadení, kým sa neodhlási z internetovej stránky alebo nevypne program (internetový prehliadač) a trvalé, ktoré zostanú v zariadení Návštevníka po dobu uvedenú v parametroch súborov "cookies" alebo kým nebudú ručne odstránené vo webovom prehliadači.

 

i) Ako dlho sú informácie stiahnuté prostredníctvom súborov "cookies" uchovávané? 

V závislosti predovšetkým od účelu a právnych dôvodoch spracovania Osobných údajov zhromaždených súbory "cookies" môžu byť uchovávané po dobu uvedenú v bode. 13 Podmienok.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov "cookies" Návštevníka, ktorý nie je Zákazníkom, budú uchovávané až do podania námietok. Správca môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané pre marketingové účely po dobu 3 rokov, ibaže zákon ukladá Správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie.

Časť Osobných údajov môže budú uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálne sťažnosti Návštevníka voči Správcovi, aby Správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobe voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

V každom prípade je rozhodujúci dlhšia z týchto dôb uchovávania osobných údajov.

 

j) Súbory "cookies" využívané v Internetovom obchode. 

 

typ cookie

typ

popis

doba uchovávania

trvalý

cookies-modal

Vytvorené vo chvíli čítaní správy o používaní súborov cookie v internetovom obchode. Nevyhnutný pre skrytie (znova sa nezobrazí) danej správy návštevníkom, ktorí sa už so znením zoznámili.

rok

trvalý

umbrella-4041424231302

Umožní určiť, či má byť panel umožňujúci prihlásenie k odberu newslettera zobrazený na webovej stránke internetového obchodu 

rok

dočasný

PHPSESSID

Uchováva identifikátor prihlásenie

mesiac

trvalý

device_view

Identifikácia rozlišujúce zariadenie

mesiac

trvalý

enp_wish_list_token

Uchováva produkty na zozname prehliadaných výrobkov

2 mesiace

trvalý

permission-cookies

Vytvorené vo chvíli čítaní správy o používaní súborov cookie v internetovom obchode. Nevyhnutný pre skrytie (znova sa nezobrazí) danej správy návštevníkom, ktorí sa už so znením zoznámili.

 

Umožňuje kontrolu hodnôt poskytnutých súhlasov na používanie súborov cookies a profilovanie.

rok

trvalý

permission-profiling

Vytvorené vo chvíli čítaní správy o profilovanie v internetovom obchode. Nevyhnutný pre skrytie (znova sa nezobrazí) danej správy návštevníkom, ktorí sa už so znením zoznámili.

 

Umožňuje kontrolu hodnôt poskytnutých súhlasov na používanie súborov cookies a profilovanie.

rok

Tabuľka je priebežne aktualizovaná pre nástroje používané administrátorom. Snažíme sa zabezpečiť, aby tabuľka obsahovala všetky cookies, ktoré používame. Vždy sa však jedná o súbory cookie používané na analogické účely uvedené v tabuľke. Ak chcete byť informovaný o zozname cookies, ktoré používame, odporúčame vám pravidelne kontrolovať aktuálny obsah týchto podmienok.

 

k) Súbory "cookies" tretích subjektov (third party cookies)

Súbory "cookies", ktoré používa Správca, sa primárne používajú na optimalizáciu služby Návštevníka počas používania Internetového obchodu alebo Aplikácie.